Výpis z obchodního rejstříku

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100266, dne 21. Května 2004.

Předmět podnikání:

  • projektová činnost ve výstavbě
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • realitní činnost
  • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Oprávnění k projektování

Společnost KC Architecture s.r.o. vykonává projekční činnost na základě živnostenského listu vydaného právnické osobě ev.č. 310001-080842004 ze dne 27. dubna 2004 předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě (zodpovědný zástupce Ing. Richard Steiner).

Pojištění

Společnost KC Architecture s.r.o. je pro případ odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě pojištěna u České pojišťovny a.s.

Technické vybavení

Dokumentace je zpracována kompletně v elektronické podobě. Společnost je vybavena oficiálním softwarem od firem Microsoft, Autodesk, Adobe a Corel.